Informatikai Akadémia

Header
IT Akadémia

A vállalati informatika minden témakörét oktató informatikai akadémia, ahol a témakörökről 1-1 napban adunk áttekintést. Főként azon vezetőknek szól, akik a vállalati informatika teljes spektrumáról szeretnének áttekintést nyerni, az összes részterület mély megismerése. A 14 napból álló akadémia leginkább egy egyetemi szemeszterhez hasonlítható, és vezetői gyakorlattal, de szakirányú informatikai tapasztalat nélkül elvégezhető.

Az akadémia a személyes tapasztalatoktól (levelezési rendszerek, ügyféltámogatás, internet) indulva, a munka kapcsán már használt vállalatirányítási rendszerek és alkalmazások, informatikai hálózatok témakörein keresztül a még megfogható, elképzelhető IT infrastruktúrán át jut el az elvontabb témakörökig, mint felhő és virtualizáció, informatikai biztonság, és végül az IT projektek, folyamatok és IT irányításával záródik.